Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Wycieczka w Bieszczady!

Data utworzenia: 28 kwiecień 2016
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Wielopola, że w ramach projektu pn. "Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Chełmiec - aktywny rodzinny wypoczynek" Stowrzyszenie Rzowoju Sołectwa Wielopole, wsparte gminą Chełmiec ogranizuję wycieczkę do Bieszczadzkiego Parku Narodowego! Wycieczka odbędzie się już 21 - 22.05.2016 r.

Do udziału w wycieczce zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą brać udział w promowaniu zdrowego stylu życia, odkrywając piękno przyrody jednocześnie integrując się z innymi mieszkańcami społeczności wiejskiej. Nasza już kolejna wyprawa krajoznawcza tym razem do Bieszczadzkiego Parku Narodowego obejmuje swoim zakresem:

 • Trasa: ok. 450 km, Nowy Sącz – Stuposiany – Nowy Sącz.
 • Wycieczka dwudniowa.
 • W pierwszym dniu program obejmuje wejście na Połoninę Wetlińską do schroniska Chatka Puchatka – zejście do Ustrzyk Górnych i przejazd autobusem do Stuposian na nocleg.
 • W drugim dniu wejście na najwyższy szczyt Bieszczadów – Tarnicę. Zejście z Tarnicy poprzez gniazdo Tarnicy tj. Halicz, Rozsypaniec do Wołosatego.
 • W programie też zapoznanie z historią zasiedlenia Bieszczadów. Poznanie biografii znanych postaci historycznych związanych z Bieszczadami. Omówienie przebiegu działań wojennych w okresie I wojny światowej.
 • Przypomnienie tragicznego okresu po II wojnie światowej związanego z walkami z UPA, oraz z wysiedleniami ludności w ramach akcji ,,Wisła”. Przedstawienie działań mających na celu zagospodarowanie Bieszczadów po II wojnie światowej.
Harmonogram wycieczki

1 dzień - 21.05.2016 r.

6.15 Zbiórka uczestników wycieczki koło świetlicy w Wielopolu
6.30 - 11.00 Przejazd z Nowego Sącza do Wetliny na Przełęcz Wyżnią (872 m. n. p. m.)
11.15 - 12.15 Przejście do schroniska Chatka Puchatka (1232 m. n. p. m.)
12.15 - 12.35 Przerwa w schronisku
12.35 - 13.10 Zejście do Berehów Górnych (720 m. n. p. m.)
13.10 - 17.30 Przejście przez Połoninę Caryńską (1297 m. n. p. m.) do Ustrzyk Górnych 650 m. n. p. m.
17.30 - 18.00 Przerwa na zakupy w Ustrzykach Górnych
18.00 - 18.30 Przejazd do Stuposian (Czarna Górna)
18.30 - 19.00 Zakwaterowanie
Długość trasy 12 km, suma podejść 837 m., czas przejścia 6 h 15 min.

2 dzień - 22.05.2016 r.
7.15 - 7.45 Przejazd do Wołosatego 720 m. n. p. m.
8.00 - 15.30 Przejście z Wołosatego na Tarnicę 1346 m. n. p. m., Halicz 1333 m. n. p. m. Rozsypaniec 1280 m. n. p. m.,
Przełęcz Bukowską 1110 m. n. p. m i Wołosatego
15.30 - 16.00 Przejazd do Ustrzyk Górnych na obiad
16.00 - 17.00 Obiad
17.00 - 21.30 Przejazd do Nowego Sącza
Długość trasy 17 km, suma podejść 800 m., czas przejścia 7 h 30 min.

UWAGA dotycząca wyżywienia:
Organizatorzy wycieczki zabezpieczają jedynie obiad w drugim dniu trwania wycieczki w związku z powyższym każdy z uczestników wycieczki winien samodzielnie zaopatrzyć się w prowiant. W miejscu noclegowym gdzie udamy się 21.05.2016 r. po godz. 18.00 istnieje możliwość skorzystania z czajnika elektrycznego w celu zagotowania wody jak również skorzystania z lodówki.

Dodatkowo informacji mogą udzielić:
Kierownik wycieczki - Ryszard Łakomski, tel. 601 547 566
Koordynator - Stefan Opalski, tel. 608 130 035

WAŻNE INFORMACJE!!!

 • zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 05.05 2016 r. – krótki termin zapisów spowodowany jest potrzebą przesłania z wyprzedzeniem imiennej listy uczestników wycieczki do Bieszczadzkiego Oddziału SG – administratora naszej bazy noclegowej.
 • ilość uczestników wycieczki jest ograniczona – w związku z ograniczoną ilością miejsc siedzących w autobusie i miejsc noclegowych - każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
 • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
 • dopłata do wycieczki wynosi 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) od osoby, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia z adnotacją "na cele statutowe Stowarzyszenia” Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010, lub osobiście Koordynatorowi wycieczki do dnia 05.05.2016 r.,
 • przed podjęciem decyzji o udziale w wycieczce proszę zaznajomić się z:
 • Regulaminem wycieczek oraz
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • Wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 11.05.2016 r. i dostarczone do Koordynatora wycieczki.

Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp...)

UWAGA:
W przypadku gdy miejsca noclegowe w wyżej podanej lokalizacji nie będą dostępne w terminie realizacji wycieczki, wycieczka zostanie odwołana i zrealizowana w innym możliwym w zależności od dostępu do miejsc noclegowym czasie.

Projekt finansowany z przez Gminę Chełmiec w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w 2016r. przez organizacje pozarządowe.