Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Wyniki ankiet - lokalna inicjatywa

Data utworzenia: 29 listopad 2018
Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole z upoważnienia mieszkańców Wielopola wystąpiło do Wójta Gminy Chełmiec z wnioskiem o wspólne wykonanie koncepcji zagospodarowania działki pozyskanej przez Gminę Chełmiec od Agencji Własności Rolnej. Jest to działka położona w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczona numerem działki 166/41, o powierzchni 3.60 ha. Zgodnie z ustaleniami Gminy i Agencji Mienia Rolnego (poprzedni zarządzający działką) na działce musi powstać kompleks rekreacyjny sportowy m.in. z boiskami sportowymi.

Wynikiem działań Stowarzyszenia było podpisanie z Wójtem Gminy Chełmiec umowy, zgodnie z którą Stowarzyszenie realizuje inicjatywę lokalną zadanie publiczne z wykorzystaniem wkładu rzeczowego i pracy społecznej w wysokości: 9 243,63 zł, polegającą na wykonaniu i przekazaniu Gminie "Wstępnej koncepcji zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem działki 166/41 o powierzchni 3.60 ha. pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole do celów projektowych".

By obiektywnie zrealizować swój zakres przedmiotu umowy przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Wielopola, którzy wypełniając przygotowane ankiety przedstawili swoja opinię i dot. rodzaju infrastruktury, która powinna być umieszczona na powyżej określonym terenie. W dniu 23.11.2018 r. zespół wyłoniony z Wnioskodawców w składzie:

 1. Anna Litawa
 2. Teresa Borkowska
 3. Beata Turska
 4. Aleksandra Ćwik
 5. Jadwiga Świerczewska - Lewczuk
 6. Stefan Opalski
 7. Ryszard Łakomski,
dokonał analizy wyników ankiet opracowanych zgodnie z "Harmonogramem rzeczowym i finansowym realizacji inicjatywy lokalnej pn.: "Przygotowanie i wykonanie: "Koncepcji dla celów projektowych zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem działki 166/41 o powierzchni 3.60 ha. pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole" będącego zał. nr 2 do Umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nr 378/2018/C, zawartej w dniu 24.10.2018 r. pomiędzy Gminą Chełmiec a Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Wielopole.

Zespół w wyniku swoich działań stwierdził:

 1. Przygotowano 265 druków ankiet.
 2. Dane do ankiet zbierało 29 ankieterów.
 3. Ankieterzy z pkt 2 przepracowali łącznie 171.99 roboczo godzin.
 4. Z 265 ankiet wydanych ankieterom nie poddano analizie 39 z następujących przyczyn:
  • zwrot - pobrana ankieta przez ankietera i zwrócona bez adresata - 6 ankiet
  • nie odd. - ankieta nie zwrócona przez ankietowanego (zagubiona, zniszczona, nieodebrana przez ankietera mimo co najmniej 2 prób odbioru) - 25 ankiet
  • zwr. n.z. - pobrana ankieta przez ankietera i zwrócona - adresat nieobecny mimo co najmniej 2 wizyt - 6 ankiet
  • nie przyjęt. - ankieta dostarczona ale odmowa przyjęcia (brak zainteresowania ankietowaniem) - 1 ankieta
  • błędy - ankieta błędnie wypełniona (nadmiar skreśleń) - 1 ankieta,
  tj. poddano analizie 226 ankiet z 226 gospodarstw domowych.
 5. W ankiecie udział wzięło 721 osób różnych grup wiekowych.
W wyniku szczegółowej analizy danych w wypełnionych prawidłowo ankietach uzyskano następujące wyniki:
 • Wyniki ankiety opisowo wg ilości zdobytych punktów "za" na pytania od 1 do 21
 • Lp.Pytanie nr i treść pytaniaIle głosów "za"%Ranking miejsce
  1.1. boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka, tenis, badminton)55913,01
  2.2. budynek socjalny55912,42
  3.4. siłownia zewn. dla dorosłych5349,73
  4.3. altanka grillowa 4178,94
  5.17. miejsce na festyny letnie 3828,95
  6.6. hala widowiskowo-sportowa 3864,66
  7.18. plac do ćwiczeń street workout 2004,67
  8.7. pętla do jazdy na rolkach, deskorolkach 1984,68
  9.8. ścianka wspinaczkowa2004,69
  10.13. trasa rowerowa dla dzieci 500 m 1764,110
  11.12. trasa biegowa i nordic-walking 2 km 1683,911
  12.20. park linowy1623,812
  13.10. ścieżka zdrowia dla dzieci 1613,713
  14.9. ścieżka zdrowia dla dorosłych1453,414
  15.15. polana wypoczynkowa z piaskownicą i zabawkami 1202,815
  16.14. górka saneczkowa1112,616
  17.5. stół do gry w szachy i w ping-ponga na zewnątrz852,017
  18.16. oczko wodne - stawki z mostkiem i roślinami 611,418
  19.21. ogrodzony park dla psów: toaleta, wybieg, pole piaskowe511,219
  20.19. ekologiczna ścieżka edukacyjna dla dzieci 421,020
  21.11. placyk do gry w kule300,721
  SUMA4328100
 • Wyniki ankiety opisowo wg ilości zdobytych punktów "za" - odpowiedzi na dodatkowe pytania nr 22 i 23
Lp.Nr ankietyNr i treść odpowiedziUwagiIle głosów "za"%
1.2, 3, 152, 155, 156a, b, B, C, D - kręgielnia w bud. socjalnym160,36
2.6c - pływalnia3
3.21, 164d, E - siłownia w bud. socjalnym4
4.26e - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gazowejnie dot.30
5.26f - poprawa wjazdu do Wielopola i budowa zatoczeknie dot.30
6.27g - poszerzenie drogi Pustkinie dot.20
7.31, 208h, F - lodowisko 8
8.86i - przywrócenie linii 4 i 5nie dot.10
9.88j - ośrodek rehabilitacyjny2
10.88, 93, 96, 98, 99k, m, o, s, t, u - żłobek, przedszkole200,46
11.92, 96, 97, 99l, p, r, v - całodobowy dom opieki80,18
12.93n - toaleta1
13.101w - strzelnica z łukiem w namiocie1
14.146, 147z, A - huśtawki i zjeżdżalnie 5
RAZEM681,55

Powyższy materiał jest podstawą do wykonania przez Wnioskodawców "Wstępnej Koncepcji do celów projektowych zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem działki 166/41 o powierzchni 3.60 ha. pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole".

Zespół uznał, że podczas wykonywania dokumentu określonego w pkt.1 należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę te propozycje ujęte w tabelach przedstawionych w pkt 5, które otrzymały największą ilość głosów (najwyższy ranking), przy uwzględnieniu możliwości ich zaprojektowania określone odpowiednimi przepisami prawa jak i uwarunkowaniami dot. wykonania projektów.

Powyższe informacje zostały przekazane Zespołowi wykonującemu "Wstępną Koncepcji do celów projektowych zagospodarowania działki....."., który to dokument zostanie przekazany Wójtowi Gminy Chełmiec w terminie określonym w umowie.

Na tej podstawie Gmina Chełmiec wykona "Koncepcję zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem działki 166/41 o powierzchni 3.60 ha. pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole do celów projektowych" z wykorzystaniem wkładu finansowego w wysokości 9000 zł. Gmina Chełmiec na wykonanie swojej części przedmiotu umowy ma 150 dni, licząc od daty protokolarnego przekazania przez Stowarzyszenie "Wstępnej Koncepcji do celów projektowych zagospodarowania działki.....".

Opracował:
Rysiek Łakomski