Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

W Wielopolu powstanie Koło Gospodyń Wiejskich!!!!

Data utworzenia: 10 grudzień 2018

W dniu 10.12.2018 r. powstała grupa inicjatywna chce utworzyć Koła Gospodyń Wiejskich. Przyszłe członkinie, (do koła mogą również należeć panowie) podczas zebrania założycielskiego wypełniły deklaracje członkostwa i w najbliższym czasie, przez liderów tej inicjatywy, zostanie złożony stosowny wniosek o rejestrację.

Wspaniała inicjatywa - może i w innych wsiach naszej Gminy, tam gdzie ich nie ma, powstaną takie Koła?

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212). Na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej wiosce może działać tylko jedno KGW, to które pierwsze zarejestruje się w ARiMR. Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

WAŻNE:

Istniejące koła KGW powinny poinformować Prezesa ARiMR o KGW działającym w konkretnej wsi na podstawie przepisów dotychczasowych w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art. 34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2). Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole KGW jest ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej wsi działa już koło KGW a ARiMR dotychczas nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości – pomoc ta wynosi:

3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,

4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków,

5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków.