Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

I stało się! - Stowrzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole Organizacją Pożytku Publicznego

Data utworzenia: 23 październik 2018
Postanowieniem Sądu z dnia 17.09.2018r. zostaliśmy zarejestrowani w KRS jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP). Sąd uznał dotychczasowe działania prospołeczne udokumentowane w złożonym wniosku i efekty tych działań z lat istnienia naszego Stowarzyszenia jako wystarczające, żeby nas zakwalifikować do jakby wyższej półki organizacji pozarządowych. Spełniliśmy organizacyjnie i statutowo surowe warunki i wymagania stawiane OPP.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc starać się o status OPP?

Aby uzyskać status pożytku publicznego trzeba:

 • prowadzić działalność (tzw. działalność pożytku publicznego) w określonym ustawowo zakresie (w tzw. sferze pożytku publicznego,
 • działalność tę prowadzić nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata,
 • prowadzić działania skierowane do szerokiego kręgu odbiorców lub grup o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na prowadzoną działalność pożytku publicznego,
 • mieć kolegialny organ kontroli lub nadzoru, np. komisję rewizyjną (niezależny od zarządu), którego członkowie spełniają szereg kryteriów, w tym m. in. o niekaralności i braku związków z członkami zarządu,
 • mieć zarząd (organ zarządzający), którego członkowie nie byli karani,
 • umieścić w statucie zapisy chroniące majątek organizacji (m.in. zakaz udzielania pożyczek członkom, członkom władz, pracownikom i ich bliskim) oraz zapisy dotyczące zakupów towarów i usług od osób związanych z organizacją.
Status OPP oznacza stan prawny organizacji, która:
 • spełnia wszystkie określone wymogi (np. działa już 2 lata i w określonym ustawowo zakresie) oraz
 • uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Co daje status OPP?

Organizacje mające status OPP:

 • mają prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne,
 • są zwolnione z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, podatku VAT od żywności przekazanej przez jej producenta, a także przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej (w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego),
 • mają prawo do użytkowania państwowych lub samorządowych nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
 • mają możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy,
 • mogą zatrudniać osoby, skierowane do odbycia służby zastępczej,
 • mają prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności.
GRATULACJE dla wszystkich Członków!

PS. W załączeniu "Postanowienie Sądu z dn. 17.09.2018 r." i nowy Statut obowiązujący od tego dnia.