Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Arleta Izworska w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu!

Data utworzenia: 27 października 2015
Z wielką radością informujemy, że członkini naszego Stowarzyszenia p. Arleta Izworska weszła w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w Nowym Sączu, która została powołana na mocy Uchwały Nr 327/2015 z dn. 22 października 2015r Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, gdzie reprezentuje organizacje pozarządowe. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

Wspomniana Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem doradczym, którego zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów na potrzeby organu jednostki administracyjnej przy której zostaje powołana. Do najbardziej istotnych zadań powołanej Rady należą:
- wydawanie opinii do projektów strategii powiatów i gmin,
- wydawanie opinii do projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
- wyrażanie opinii w kwestiach związanych z funkcjonowaniem organizacji,
- udzielanie pomocy oraz wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
- wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Wierzymy, że podejmowane w Radzie działania będą sprzyjały rozwojowi regionu w tym naszego Wielopola oraz zacieśnią współpracę administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i nie tylko.

Skład PRDPP w Nowym Sączu:

Przedstawiciele Rady Powiatu:
1) Marta Adamczyk.
2) Wojciech Nalepa.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu:
1) Antoni Koszyk.
2) Marian Ryba.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) Arleta Izworska – członek Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole.
2) Bożena Kiemystowicz - Prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu.
3) Zbigniew Jeremenko – Prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.
4) Wiesław Zabierowski - Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym.