Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Wycieczka historyczna i krajoznawcza pn.: "Sandomierz - pomnik historii"

Data utworzenia: 26 lipiec 2018
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Wielopola, że nasze Stowarzyszenie organizuje wycieczkę historyczno - krajoznawczą, pn.: "Sandomierz - pomnik historii", która odbędzie się 04.08.2018 r.

W ramach naszej wycieczki planuje się zwiedzanie:

1. Rynku miasta gdzie głównym budynkiem jest gotycki ratusz , przy którym stoją figura Matki Boskiej i studnia miejska. W zachodniej pierzei rynku wyróżniają się trzy zabytkowe budowle - Kamienica pod Skrzydłami z renesansowym portalem, Konkwit Boboli oraz słynna Kamienica Oleśnickich z podcieniami, w północnej - Kamienica Gomółki, a w południowej - Dom Lazarczyka z podcieniami i Kamienica Dutreppich.

2. Bazyliki katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu jest to kościół gotycki wzniesiony ok. 1360, rozbudowany w poł. XV w. W latach 1708-1776 nastąpiła barokizacja wnętrza. Pod koniec XIX w. katedrę odnowiono.

3. Bramy Opatowska - gotyckiej bramy wjazdowej do miasta z 2 poł. XIV w. w Sandomierzu, któr zbudowano z fundacji Kazimierza Wielkiego jako część murów obronnych miasta. Przy bramie w czasie powstania styczniowego 8 lutego 1863 r. miał miejsce dramatyczny epilog bitwy pod Słupczą. Brama Opatowska jest jedyną zachowaną bramą spośród czterech, które prowadziły niegdyś do Sandomierza. Poza Opatowską do miasta prowadziły jeszcze bramy: Zawichojska, Lubelska i Krakowska oraz dwie furty, spośród których zachowała się jedna - Dominikańska, nazywana Uchem Igielnym - którą również chcemy zwiedzić i poznać jej historię.

4. Dom Długosza - dawniej Mansjonaria, Budynek wzniesiono na kamiennym podmurowaniu z cegły o tzw. polskim układzie gotyckim i ozdobiono nieregularnymi rombami ułożonymi z zendrówki Nad południowym portalem (od strony katedry) znajduje się ozdobna tablica erekcyjna z herbem Długosza Wieniawą, opatrzona datą 1476. Od 1936 roku w budynku mieści się Muzeum Diecezjalne ze zbiorami sztuki sakralnej.

5. Podziemnej trasy turystycznej, która składa się z 34 połączonych ze sobą pomieszczeń, położonych na głębokości od 4 do 12 metrów pod powierzchnią. Zwiedzać będziemy pochodzące z XIV i XV wieku kupieckie piwnice i składy. Długość trasy liczy 470 metrów. W części sal znajdują się ekspozycje związane z historią Sandomierza, życiem codziennym jego mieszkańców oraz tutejszym rzemiosłem.

6. Wąwóz św. Królowej Jadwigi jest to około półkilometrowy wąwóz lessowy położony w południowo-zachodniej części miasta. Ba. Tuż obok wąwozu na Wzgórzu świętopawłowym znajduje się kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Według legendy miejsce to często odwiedzane było przez królową Jadwigę, która była częstym gościem pobliskiego kościoła św. Jakuba, stąd też wąwóz ten nazwano jej imieniem.

Wycieczka w Sandomierzu będzie oprowadzana przez uprawnionego przewodnika.

Harmonogram wycieczki

04.08.2018r.

6.30 Zbiórka - świetlica w Wielopolu
6.45 Wyjazd z Wielopola
10.30 Spotkanie z przewodnikiem
10.30 - 14.30 Zwiedzanie Sandomierza
14.30 Obiad - jak zwykle pyszny
16.00 Powrót do Wielopola ok. 3.5h

Kierownikiem wycieczki będzie p. Ryszard Łakomski, tel. 601 547 566
Koordynator projektu jest p. Stefan Opalski, tel. 608 130 035

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 30.07.2018 r.
  • Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona.
  • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
  • Dopłata do wycieczki wynosi 70 zł. (siedemdziesiąt złotych) od osoby, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010 z wpisem: "wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia" do dnia 30.07.2018r., lub indywidualnie Koordynatorowi wycieczki.
Od dn. 31.08.2018r. wszelkich informacji udziela i czynności związane z wycieczką przejmuje Kierownik wycieczki.

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 30. 07. 2018 r. i dostarczone do Koordynatora wycieczki.

Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą dowody osobiste dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp..)