Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Jednodniowa wycieczka "Szlakiem u Podnóża Tatr"

Data utworzenia: 16 lipiec 2018
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Wielopola, że nasze Stowarzyszenie organizuje wycieczkę historyczno - krajoznawczą, pn.: "Szlakiem u podnóża Tatr", która odbędzie się 21.07.2018 r.

Pierwszym etapem wycieczki będzie:
Przejazd na odcinku Wielopole - Stara Lubowla – Tatrzańska Kotlina. W tym czasie planuje się zapoznanie uczestników wycieczki z historią Starej Lubowli, miasta o którym pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1292 r. Jednocześnie chcemy przedstawić historię Spisza, jako obszaru geograficznego, na przestrzeni dziejów przejmowanego terytorialnie pod władanie Polski, Węgier i Austrii. Przedstawimy Starą Lubowlę jako element zastawu spiskiego tj. jedno z miast zastawionych przez Zygmunta Luksemburczyka Władysławowi Jagielle. Opiszemy Lubowlę jako miasto ważne gospodarczo prowadzące handel z Polską. Przed dojazdem do Tatrzańskiej Kotliny zapoznamy uczestników wycieczki z Granią Tatr Bielskich jako nietypowym przedłużeniem grani Tatr Wysokich.

Następnym etapem wycieczki będzie:
Zwiedzanie Jaskini Beliańskaiej (Belianska jaskyňa) - pomnika przyrody znajdującego się w Tatrach Bielskich na północnym stoku Kobylego Wierchu (Kobylí vrch). Jaskinia Beliańska jest jedyną dostępną dla zwiedzających jaskinią w Tatrach słowackich i należy do pierwszych jaskiń w Europie oświetlanych światłem elektrycznym. Otwór wejściowy do jaskini położony jest na wysokości 890 m n.p.m. Długość obecnej trasy zwiedzania wynosi 1370 m. Jest jedną z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz dziwacznych form skalnych jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu, że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania nie są do dziś w pełni wyjaśnione.

Kolejnym etapem wycieczki będzie:
Przejazd do Orawskiego Podzamcza drogą u podnóża Tatr Wysokich, które są najwyższymi górami w Polsce i na Słowacji, zarazem stanowią jedno z najwyższych pasm górskich pomiędzy Alpami a Kaukazem. Najwyższymi szczytami w Tatrach Wysokich po polskiej stronie są Rysy (wierzchołek słowacki 2503 m, wierzchołek graniczny 2499 m), inne znane góry to m.in. Mięguszowiecki Szczyt, świnica, Kozi Wierch, natomiast po stronie Słowackiej (te najwyższe) Gerlach (2655 m), Łomnica (2634 m) i Lodowy Szczyt (2627 m), które przy dobrej przejrzystości będziemy podziwiać i o nich opowiadać - tym razem z ich podnóża.

Następnym etapem wycieczki będzie:
Zwiedzimy Orawski Zamek (słw. Oravský hrad, węg. Árva vára, niem. Arwaburg) – zamek na Słowacji, górujący nad miejscowością o nazwie Orawskie Podzamcze. Wznosi się na skale, 112 metrów nad lustrem rzeki Orawy. Położony jest niedaleko granicy Polski. Poznamy jego historię, znaczenie obronne i zapoznamy się z jego zmianami architektonicznymi następującymi na przestrzeni dziejów. Oprócz tego zwiedzimy również udostępnioną do zwiedzania zamkowa kaplicę św. Michała, umieszczoną w najstarszej i najwyżej położonej części twierdzy – zamku górnym.

Harmonogram wycieczki

21.07.2018r.

6.30 Zbiórka - świetlica w Wielopolu
6.45 Wyjazd z Wielopola
6.45 - 8.45 Przejazd przez Starą Lubowlę do Bielańskiej Jaskini
9.00 - 10.10 Zwiedzanie Bielańskiej Jaskini
10.20 - 12.20 Przejazd do Orawskiego Hradu
12.45 - 15.00 Zwiedzanie zamku
15.00 - 16.00 Pyszny obiad
16.15 - Powrót do Wielopola

Kierownikiem wycieczki jest p. Ryszard Łakomski, tel. 601 547 566
Koordynator projektu jest p. Stefan Opalski, tel. 608 130 035

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 19. 07. 2018 r.
  • Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona.
  • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
  • Dopłata do wycieczki wynosi 90 zł. (dzewięćdziesiąt złotych) od osoby, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010 z wpisem: "wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia" do dnia 19.07.2018r., lub Koordynatorowi wycieczki.
  • młodzieży szkolnej uczestniczącej w sprzątaniu Wielopola: "Śmieci mniej - Ziemi lżej" i posiadającej certyfikaty uczestnictwa w tej akcji przysługuje zniżka 15 zł.

    Przed podjęciem decyzji o udziale w wycieczce proszę zaznajomić się z:

  • Regulaminem wycieczek oraz wypełnić,
  • formularz zgłoszeniowy,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 19. 07. 2018 r. i dostarczone do Koordynatora wycieczki.

Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą dowody osobiste dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp...)

Jednocześnie informujemy, że w jaskini jest chłodno – temperatura tam panująca to ok. +5 stopni Celsjusza. Podczas zwiedzania niezbędna ciepła odzież.