Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Wycieczka do Tarnowskich Gór!

Data utworzenia: 19 maj 2018
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Wielopola, że nasze Stowarzyszenie organizuje wycieczkę historyczno - krajoznawczą pn.: "Od srebra do gwiazd" organizowaną w ramach projektu pn. "Zadanie publiczne Gminy Chełmiec, realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole z obszaru ,,Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez; Integrację społeczności wiejskiej przez aktywność fizyczną i poznawczą jako skuteczna profilaktyka uzależnień", która odbędzie się 2.06.2018r.

Planujemy: zwiedzić Sztolnię Czarnego Pstrąga, Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach i zaglądnąć w niebo w śląskim Planetarium w Chorzowie.

PROGRAM

Wycieczki naukowo – historyczna z elementami anty patologicznymi pn.: "Od srebra do gwiazd" (02.06.2018 r.)

Pierwszym etapem wycieczki będzie:

Przejazd autobusem z Wielopola do Tarnowskich Gór gdzie planuje się zwiedzenie "Sztolni Czarnego Pstrąga" Sztolnia Czarnego Pstrąga jest elementem 600-metrowego fragmentu najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni odwadniającej zw. Głęboką Sztolnią Fryderyk, należącej do założonej w 1784 roku państwowej kopalni rudy ołowiowo-srebrowej Fryderyk, gdzie w późniejszym okresie nazwa została zmieniona na Kościuszko. Sztolnię tą rozpoczęto drążyć 21 kwietnia 1821 roku. Część podziemną o długości 4568 m drążono jednocześnie z 14 przodków, udostępnionych wykopanymi w linii przebiegu sztolni szybikami. Wody ze sztolni uchodzą do rzeki Dramy, dalej wpadają do Odry. Sztolnia Czarnego Pstrąga (wraz z Zabytkową Kopalnia Srebra oraz innymi obiektami pokopalnianymi) została zgłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wpisu na listę dokonano 9 lipca 2017.

Następnym etapem wycieczki będzie:

Przejazd do Chorzowa gdzie uczestnicy wycieczki zwiedzą Planetarium śląskie i będą uczestniczyć w seansie popularno- naukowym . Planetarium śląskie jest to największe i najstarsze planetarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce. Zostało założone 4 grudnia 1955 roku w ówczesnym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie nazywany również Parkiem śląskim). Budowę Planetarium śląskiego im. Mikołaja Kopernika rozpoczęto z okazji Roku Kopernikowskiego w 1953 roku. Zbudowano je na najwyższym wzniesieniu Chorzowa, tzw. Górze Parkowej. Centralnym urządzeniem Planetarium śląskiego jest potężny projektor, noszący również nazwę „planetarium" lub nazywany inaczej „UPP" (ang. Universal Projection Planetarium). Planetarium zostało wyposażone w aparaturę projekcyjną, która umieszczona jest pod 23-metrową kopułą stanowiąca ekran sztucznego nieba, gdzie ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet pokazują wszelkie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemi i w jej sąsiedztwie. W zespole budynków Planetarium śląskiego znajduje się także obserwatorium astronomiczne (z największym w Polsce 30-centymetrowym refraktorem), kilkumetrowy zegar słoneczny, stacja klimatologiczna i stacja sejsmologiczna.

Podczas przejazdu pomiędzy Wielopolem, a Chorzowem odbędzie się prelekcja na temat "Alkohol w życiu człowieka" – przeprowadzona przez Kierownika Wycieczki.

Podczas wycieczki, dla jej uczestników planowany jest obiad, menu którego będzie składało się z regionalnych potraw śląskich

Harmonogram wycieczki

2.06.2018 r.

7.00 Zbiórka uczestników wycieczki koło świetlicy w Wielopolu
7.15 - 10.30 Przejazd do Tarnowskich Gór
11.00 Wjazd do Sztolni Czarnego Pstrąga
12.55 Przejazd i zjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra
14.45 Obiad ze schabem po sztygarsku
16.45 Seans w Śląskim Planetarium w Chorzowie
17.50 Wyjazd do Wielopola
ok. 20.30 Powrót do Wielopola

Kierownikiem wycieczki będzie p. Ryszard Łakomski tel. 601 547 566 Koordynatorem projektu jest p. Stefan Opalski, tel. 608 130 035

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 20.05.2018r.
  • Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona
  • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
  • Prosimy o zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, gdyż temperatura w części podziemnej kopalni jest stała i wynosi 10 stopni Celsjusza.

  • dopłata do wycieczki wynosi 75zł. (siedemdziesiąt pięć złotych) od osoby, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010 Z dopiskiem - "wpłata na cele statutowe" do dnia 30.05.2018 r. lub indywidualnie Koordynatorowi wycieczki.
  • młodzieży szkolnej uczestniczącej w sprzątaniu Wielopola: "śmieci mniej - Ziemi lżej" i posiadającej certyfikaty uczestnictwa w tej akcji przysługuje zniżka 15 zł.
  • Przed podjęciem decyzji o udziale w wycieczce proszę zaznajomić się z:

  • Regulaminem wycieczek oraz wypełnić,
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  • Wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 31.05.2018 r. i dostarczone do Koordynatora wycieczki. Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą) dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp...)