Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Dwudniowa wycieczka "Szlakiem Piastów śląskich"

Data utworzenia: 24 kwiecień 2019
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców gminy Chełmiec, że nasze Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Chełmiec: "Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych poprzez: upamiętnianie miejsc pamięci narodowej oraz pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej", organizuje wycieczkę historyczną i krajoznawczą pn.: "Szlakiem Piastów śląskich", która odbędzie się w dniach 01.06.2019 - 02.06.2019 r.

W ramach wycieczki planuje się zwiedzanie:

Program
Wycieczka historyczna i krajoznawcza pn.: Szlakiem Piastów śląskich (01 - 02.06.2019 r.)

W ramach naszej wycieczki planuje się zwiedzanie:

Dzień I

1. Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem, który pokaże i opowie o najważniejszych atrakcjach miasta m.in. Rynku, Ostrowie Tumskim, Katedrze, Uniwersytecie, Ratuszu.

  • Ostrów Tumski (dawniej osobna wyspa) - najstarsza, zabytkowa część Wrocławia zasiedlona co najmniej od IX wieku, swój rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu, gdyż był to najwygodniejszy punkt przekraczania Odry.
  • Stare Miasto - najstarsza i najciekawsza część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodząca się z trzynastowiecznego miasta lokacyjnego, m.in. ulice: Sukiennice, Rzeźnicza, Kuźnicza, Oławska, Psie Budy, Szewska, Uniwersytecka, Kotlarska, Odrzańska, Łaciarska, Wita Stwosza, Kurzy Targ, Białoskórnicza.
  • Rynek ze Starym Ratuszem, Nowym Ratuszem, Piwnicą świdnicką i Browarem Spiż - jeden z największych rynków staromiejskich w Europie o wymiarach 205 na 175 m. Otaczające budynki reprezentują style różnych epok.

2. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej Budynek muzeum, wzniesiony w latach 1961 - 1985 według projektu Ewy Dziekońskiej i Marka Dziekońskiego, został wpisany do rejestru zabytków w 1991. Eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia bitwę pod Racławicami (1794), jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa.

Dzień II

1. Zwiedzanie Zamku Książ - z przewodnikiem. Zamek w Książu został wybudowany w latach 1288 - 1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, Budynek rozbudował jego wnuk, Bolko II. Po wygaśnięciu linii rodzinnej Książ wraz z resztą księstwa przeszedł pod berło monarchy czeskiego Wacława IV i stał się siedzibą kolejnych starostów, nie zawsze lojalnych wobec swoich królów.

W 1497 król czeski i węgierski Władysław II Jagiellończyk sprzedał zamek swojemu dworzaninowi, Janowi von Schellenbergowi, który następnie sprzedał go w 1503 rodzinie von Haugwitzów z Głubczyc. W czasie wojny trzydziestoletniej Książ kilkakrotnie ulegał częściowemu zniszczeniu i był plądrowany. Zniszczone umocnienia przebudowano w 1648 na tarasy ogrodowe w stylu francuskim. Natomiast przebudowę w stylu barokowym zlecił w latach 1705–1732 Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg.

W XIX i XX wieku w zamku gościło wiele sław, wśród nich Izabela Czartoryska, Zygmunt Krasiński, car Mikołaj I Romanow, Winston Churchill i inni. W latach 1909 - 1923 Przed I wojną światową wybudowano także palmiarnię w Lubiechowie i urządzono ogród japoński. Ostatnią z rodziny Hochbergów na zamku była Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, zmuszona w 1940 do opuszczenia Książa. W 1941 władze III Rzeszy przejęły zamek, a Organizacja Todt przystąpiła do przekształcania zamku w jedną z kwater Adolfa Hitlera.

Podczas przebudowy zniszczono większość zabytkowego wystroju wnętrza. Przed głównym portalem wydrążono szyb windowy głębokości 40 metrów, a pod zamkiem tunele i podziemny schron. W tym czasie w zamku przechowywano część zbiorów berlińskiej Biblioteki Państwowe. Według niektórych badaczy była to mistyfikacja - w rzeczywistości pod obiektem powstał podziemny kompleks, mający służyć jako fabryka sprzętu wojskowego, depozyt cennych przedmiotów oraz tajnych dokumentów, a także, podobnie jak cała okolica, miejsce badań nad bronią atomową. Po drugiej wojnie światowej Książ znalazł się w granicach Polski.

W roku 2018 zamek znalazł się na liście "7 cudów Polski" na 100-lecie Niepodległości Polski

Harmonogram wycieczki

Dzień I (01.06.2019 r.)
4.45 Zbiórka - przy świetlicy w Wielopolu
5.00 Wyjazd z Wielopola - przejazd do Wrocławia
11.00 Zwiedzanie Wrocławia
Ok. 19.00 Obiadokolacja - jak zwykle pyszna. Po posiłku nocleg
Dzień II (02.06.2019 r.)
8.00 Śniadanie
10.00 Zwiedzanie zamku Książ
13.30 Zwiedzanie podziemnego miasta Osówek
ok. 23.00 Powrót do Wielopola

Kierownikiem wycieczki jest p. Ryszard Łakomski, tel. 601 547 566
Koordynator projektu jest p. Stefan Opalski, tel. 608 130 035 oraz p. Beata Turska, tel. 607 936 768.

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 25.05.2019 r.
  • Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona.
  • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
Dopłata do wycieczki wynosi:
  • 300 zł. (trzysta złotych) od osoby dorosłej,
  • 275 zł. (dwieście siedemdziesiąt pięć) od młodzieży szkolnej,
  • 260 zł. (dwieście sześćdziesiąt złotych) od młodzieży szkolnej uczestniczącej w sprzątaniu Wielopola: "Śmieci mniej - Ziemi lżej” i posiadającej certyfikaty uczestnictwa.
Kwotę, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010 w tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i nazwisko uczestnika (-ów) na cele statutowe Stowarzyszenia" do dnia 25.05.2019 r., lub indywidualnie pani Beacie Turskiej lub Ryszardowi Łakomskiemu.

Przed podjęciem decyzji o udziale w wycieczce proszę zaznajomić się z:

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 25.05.2019 r. i dostarczone do pani Beaty Turskiej lub Ryszarda Łakomskiego.

Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą dowody osobiste dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp...)