Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Pamiętajmy o umieszczaniu numeru domu w widocznym miejscu

Data utworzenia: 20 grudzień 2013
Wójt Gminy Chełmiec przypomina o obowiązku wynikającym z art. 47 b ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto zwracamy się z prośbą o opisanie numerem budynku pojemników na odpady zmieszane, w celu usprawnienia kontroli firmy wywozowej. W zakładce "Sołectwo" można sprawdzić Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na nowy rok 2014.