Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Udało się! Wstępna koncepcja budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego!

Data utworzenia: 7 styczeń 2018
Jak Państwo zapewne pamiętacie Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole z upoważnienia mieszkańców Wielopola wystąpiło do Wójta Gminy Chełmiec z wnioskiem o wspólne wykonanie koncepcji zagospodarowania działki pozyskanej przez Gminę Chełmiec od Agencji Własności Rolnej.

Wynikiem tych działań z Wójtem Gminy Chełmiec w dniu 24.10.2018 r. została podpisana partnerska umowa zgodnie, z którą Stowarzyszenie zobowiązało się do wykonania "Wstępnej koncepcji" zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem działki 166/41 o powierzchni 3.60 ha. pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole do celów projektowych. Wspomniany Dokument opracował zespół pod nieformalnym kierownictwem Pani Marty Błaszczyk - Wietrzny, w składzie: Marta Błaszczyk - Wietrzny, Zygmunt Lewczuk, Aleksandra Opalska, Jan Królikowski, Anna Wojda, Paweł Nowak, Stefan Opalski. W dniu 24.12.2018 r "efekt" pracy Zespołu został złożony w Urzędzie Gminy Chełmiec - tym samym mieszkańcy Wielopola zrealizowali swoją część zadania. Powyższy dokument został wykonany na podstawie wyników konsultacji z mieszkańcami Wielopola, o których pisaliśmy tutaj.

Od teraz przedmiot umowy w swoim zakresie będzie realizował Wójt Gminy Chełmiec, który na podstawie naszego Projektu, zobowiązał się w do wykonania w ciągu 150 dni "Koncepcji zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem działki 166/41 o powierzchni 3.60 ha. pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole".

Działanie, które mieszkańcy Wielopola podjęli z własnej inicjatywy wkładając w realizację przyszłej budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole ,wiele pracy i czasu, świadczy o tym, że mieszkańcom naszej wsi zależy na rozwoju naszego sołectwa i polepszeniu warunków życia i dlatego są w stanie wiele zrobić i zjednoczyć się dla wspólnego dobra. Dotyczy to zarówno tych, którzy przedstawili swoje zdanie wypełniając ankiety jak i tych, którzy organizowali lub wykonywali zadania związane z realizacją celu.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Działania, które zainicjowało i realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole dla stworzenia możliwości realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej przeznaczone były również dla mieszkańców wszystkich sołectw naszej Gminy. "Przetarliśmy szlak" - służymy pomocą.

Poniżej, efekty naszej pracy:

  • Sprawozdanie oraz wyniki ankiet do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie z prac Zespołu pracującego nad wykonaniem "Wstępnej Koncepcji" do pobrania tutaj
  • Wstępny Projekt zagospodarowania terenu w oparciu, o który powstanie Koncepcja (duży format) do pobrania tutaj
  • Wstępny Projekt zagospodarowania terenu w oparciu, o który powstanie Koncepcja (mały format - bez opisów) do pobrania tutaj
  • Pismo przewodnie do Wójta Gminy Chełmiec do pobrania tutaj

Opracował:

Ryszard Łakomski